Inicio » Opinión

Roubar en Vigo

Camiñando polas rúas da nosa cidade, a cidade de Vigo, a Porta do Atlántico, a cabeceira de Turonio, o motor nacional, -ou calquera outra etiqueta de falsa autocompracencia colectiva-, é moi común atopar valados megalómanos, cartaces de grandes dimensións, anuncios a toda páxina e a toda cor na prensa comarcal (escrita, radio e televisión), etc,… lembrándonos “quen fai”... 
Etiquetas: