Inicio » Ernesto Guevara

Mensaxe aos pobos do mundo a través da Tricontinental

Cumpríronse vinteún anos desde a fin da última conflagración mundial e diversas publicacións, nun número infinito de linguas, celebran o acontecemento simbolizado na derrota de Xapón. Vívese un clima de aparente optimismo en moitos sectores dos distintos eidos nos que o mundo se divide. Vinteún anos sen guerra mundial, nestes tempos de confrontacións máximas, de choques violentos e mudanzas... 
Etiquetas: ,