Inicio » Ramón López Suevos

Encol do colonialismo

Por razóns tanto históricas como científicas non se conta aínda hoxe no eido do marxismo cunha axeitada conceptualización do feito nacional. Ao mesmo tempo, determinados conceptos véñense manexando cunha notoria imprecisión, recurríndose máis da conta á repetición mimética e indiscriminada dos tópicos máis ao uso na fraseoloxía marxista, cousa que agacha no fondo unha incomprensión... 
Etiquetas: