Inicio » UPG-histórica

Moncho Reboiras: Semente de vencer

Este ano, a Frente Popular Galega e a organización da mocidade comunista XEIRA, celebraremos un acto popular de lembranza e homenaxe dunha figura central da nosa historia recente e imprescindíbel para entender o momento histórico en que vivimos. Na súa persoa conflúen o mellor da loita de emancipación social das clases traballadoras coa necesaria reivindicación dos dereitos colectivos e a defensa... 

Quen é patriota galego?

Cando o capitalismo tén chegado ao estadio monopolista; cando, coma no Estado Imperialista Español, a oligarquía xa non tén patria nin nacionalidade; cando por iste motivo un pobo coma o noso é sometido a unha feroz e progresiva colonización política, económica e cultural…, entón o ser PATRIOTA GALEGO é o xeito de ser revolucionario en Galicia; é o xeito de contribuir a que medre impetuosamente...