Inicio » Constitución Europea

As razóns polo NON

Os voceiros oficiais din que esta Constitución é “o maior paso dado polos europeos cara a unha soñada unión política do continente”. Pero a onde imos é cara a unha Europa máis reaccionaria, máis neoliberal e máis inimiga dos traballadores, das mulleres e dos pobos. Esta Constitución inscríbese nun marco internacional de “guerra preventiva” decretada polas potencias contra... 

Non aceptamos a Europa dos mercaderes nin a súa constitución

A Europa dos mercaderes A elaboración dunha constitución para Europa forma parte de toda unha montaxe propagandística pensada para homoxeneizar política e ideoloxicamente as sociedades dos Estados integrados na Unión Europea. Trátase dun intento por dotar cunha superestrutura xurídico-política o armazón interestatal existente desde hai xa ben tempo no terreo da economía. Pero entendido máis...