Inicio » Día da Patria 2003

Discurso da Mocidade da Frente Popular Galega

En Novembro do 2002 as nosas costas foron escenario da inoperancia das Institucions, que permitiron que un acto de terrorismo ecolóxico diezmara o noso principal recurso natural e económico. Denantes o Policomander, o Casón, o Mar Exeo… En Febreiro do 2003 os EE.UU. interveñen sen o apoio da comunidade internacional en Irak. Neste caso o precedente atopámolo na “intervención humanitaria”... 

Contra o imperialismo: República Galega

A todo o pobo traballador de Galicia: Unha vez máis, a FPG comparece perante as galegas e os galegos. Quere o noso Partido facer diferentes consideracións, na espera de que sexan tomadas en conta. Na memoria de todos está a resposta dos galegos á catástrofe marítima ocasionada polo naufraxio do “Prestige”. Todos lembramos o clamor popular e a posta en vigor das nosas mans e dos nosos... 
Etiquetas: